Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Användning Lås på AF

Används för att automatiskt hålla skärpan inställd på rörliga motiv.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Lås på AF][På] eller [På (starta m.avtryck.)].
 2. Följ nedanstående anvisningar.
Om du väljer [På]:
(1) Om målramen (A) visas, så passa in ramen över motivet som ska följas och tryck på i mitten.
Om målramen inte visas, så tryck först på i mitten för att tända ramen, och tryck sedan på i mitten. Produkten börjar följa motivet.

Om du väljer [På (starta m.avtryck.)]:
(1) Bestäm bildkompositionen för motivet som ska följas.
(2) Tryck ner avtryckaren halvvägs. Produkten börjar följa motivet.

OBS!

 • Det kan hända att [Lås på AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.
 • [På (starta m.avtryck.)] går bara att ställa in när punkten [Kontinuerlig AF] är inställd på [Fokusläge].

Tips

 • Även om man tappar bort motivet kan den här produkten upptäcka motivet och återuppta AF-följningen när motivet dyker upp på skärmen igen.