Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Konturframhävn.nivå

Används för att markera konturerna för de områden som skärpan är inställd för med en viss färg vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning. Denna funktion gör det enkelt att kontrollera skärpan.

  1. MENU (Anpassade inställningar)[Konturframhävn.nivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Konturframhävningsnivån ställs in på hög.
Mellan:
Konturframhävningsnivån ställs in på mellanhög.
Låg:
Konturframhävningsnivån ställs in på låg.
Av (standardinställning):
Konturframhävningsfunktionen används inte.

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd på skarpa områden varierar vad som visas med [Konturframhävn.nivå]-funktionen beroende på motivet och tagningsförhållandena.
  • Konturerna för de områden som skärpan är inställd för markeras inte när produkten är ansluten till en annan apparat via en HDMI-kabel.