Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Manuellt fokus].
  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

    • När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen.