Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Hur man ”Quick Navi”

När sökaren används går det att ändra inställningarna direkt med hjälp av Quick Navi-skärmen.

  1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen på styrratten upprepade gånger tills skärmen är inställd på [För sökare].
  2. Tryck på Fn (Funktion)-knappen för att gå över till att visa Quick Navi-skärmen.

  3. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  4. Vrid på styrratten för att välja önskad inställning.
    • Somliga inställningsvärden går att fininställa genom att vrida på manöverratten.

För att göra inställningar på de speciellt avsedda skärmarna

  • Välj önskad funktion i steg 3, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ anvisningarna (A) för att utföra inställningarna.