Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Ändring av vad som visas på skärmen (tagning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  Varje gång man trycker på DISP-knappen, ändras tagningsinformationen som visas på skärmen på följande sätt:
  Grafisk displayVisa all infoVisa ingen info.HistogramFör sökare* → Grafisk display

  Grafisk display

  Visa all info

  Visa ingen info.

  Histogram

  För sökare*

  * [För sökare] visas inte i sökarläget.

Somliga visningssätt går inte att välja med standardinställningarna.
För att ändra visningssätten, tryck på MENU → (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] och ändra inställningarna.

OBS!

 • Histogram visas inte under panoramatagningar.
 • I filmläget visas inte [För sökare].

Tips

 • Det går att välja olika inställningar för sökaren och för LCD-skärmen. Titta i sökaren för att ställa in visningsinställningarna för sökaren.