Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

DISP-knapp (Sökare)

Används för att ställa in vilka skärmvisningslägen som ska gå att välja i sökaren när man trycker på (Skärmvisningsinställning) i tagningsläge.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] [Sökare] → önskad inställning → [Enter].
    Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.