Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Film

Det går att ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar vid filminspelning. Det går även att kontrollera bildvinkeln före tagningen.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Film).
  2. MENU (Kamerainst.) → [Film] → önskad inställning.
    • När punkten [Guide för lägesratt] är inställd på [På], går det att välja önskade inställningar efter att ha ändrat läge på lägesomkopplaren.
  3. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.
    • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) automatiskt inställd. Övriga inställningar går att justera för hand.

Bländarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in bländaren för hand.

Slutarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in slutartiden för hand.

Manuell exponering:
Används för att filma efter att ha ställt in exponeringen (både slutartiden och bländaren) för hand.