Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att ansluta produkten till en iPhone eller iPad

  1. Välj modellnamnet för den här produkten (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-inställningsskärmen på din iPhone eller iPad.

  2. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.


    iPhonen eller iPaden ansluts till produkten.
  3. Kontrollera att din iPhone eller iPad är ansluten till den ”SSID”-adress som visas på den här produkten.

  4. Återvänd till ”Home”-skärmen och starta PlayMemories Mobile.