Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Inbyggd Smart-fjärr

Det går att använda en smartphone som fjärrkontroll till den här produkten för att ta stillbilder. Stillbilder som tas med hjälp av fjärrstyrning skickas till smartphonen från produkten. Applikationen PlayMemories Mobile måste vara installerad på smartphonen.

  1. MENU → (Program) → [Programlista][Inbyggd Smart-fjärr].
  2. När produkten är redo för anslutningen visas en informationsskärm på produkten. Anslut smartphonen och produkten med hjälp av den informationen.
    • Anslutningsmetoden varierar beroende på smartphonen.

  3. Kontrollera bildkompositionen på skärmen på smartphonen, och tryck sedan på avtryckaren på smartphonen (A) för att ta bilden.
    • Använd knapp (B) för att ändra inställningar som [EV], [Självutlösare] och [Visa kontroll].

OBS!

  • Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Inbyggd Smart-fjärr] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU → (Trådlös)[Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
  • Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.