Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att ansluta en Android-smartphone till den här produkten

  1. Starta PlayMemories Mobile på smartphonen.
  2. Välj modellnamnet för den här produkten (DIRECT-xxxx: xxxx).

  3. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.

    Smartphonen ansluts till produkten.