Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Angående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

[Zoominställning]: [Endast optisk zoom (Smart zoom)]
[Bildstorlek]: L -, M 1,4×, S 2×
[Zoominställning]: [På: Klarbildszoom]
[Bildstorlek]: L 2×, M 2,8×, S 4×
[Zoominställning]: [På: Digital zoom]
[Bildstorlek]: L 4×, M 5,7×, S 8×