Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

BULB

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

BULB-läget lämpar sig för att ta bilder på ljusspår, som t.ex. fyrverkerier.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Vrid styrratten medurs tills [BULB] visas.
 3. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 4. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
  Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

OBS!

 • Eftersom slutartiden blir lång och risken för skakningsoskärpa därmed ökar, rekommenderar vi att du använder stativ.
 • Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
 • Efter tagningen utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
  • När [Leendeavkänning]-funktionen är aktiverad.
  • När [Auto HDR]-funktionen är aktiverad.
  • När [Bildeffekt] är inställt på [HDR-målning] eller [Rik ton mono.].
  • När [Multi Frame brusred.]-funktionen är aktiverad.
  • När [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning], [Kont. tagn. slutartid] eller [Självutlös. (kont.)].
  Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.

Tips

 • Bilder som tas i [BULB]-läget tenderar att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder stativ eller en fjärrkontroll med låsfunktion för slutarknappen (säljs separat) som passar i multikontakten.