Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. MENU (Kamerainst.)[ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.
Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar.
ISO AUTO (standardinställning):
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Genom att öka ISO-känsligheten (välja ett högre nummer) går det att minska risken att bilderna blir suddiga på mörka ställen eller för rörliga motiv.

OBS!

 • [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [Panorering]
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan ISO 100 och ISO 12800. Om ISO-värdet är inställt på ett högre värde än ISO 12800, ändras inställningen automatiskt till ISO 12800. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den ursprungliga inställningen.
 • När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.

Tips

 • Det går att ändra det automatiskt inställda omfånget för ISO-känsligheten när [ISO AUTO] används. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Inställningarna [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].