Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Skärmen tänds inte trots att produkten är påslagen.

  • När punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Sökare]. Ställ in punkten [FINDER/MONITOR][Auto].