Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Manöverratten eller styrratten fungerar inte.

  • [Ratt-/hjullås]-funktionen är påslagen. Håll Fn-knappen intryckt tills låset låses upp, eller ställ in punkten [Ratt-/hjullås] [Låsa upp].