Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Antal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmer