Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia funkcji i ustawień, które pominięto w Przewodniku uruchamiania lub Instrukcji obsługi.