Poniżej objaśniamy, jak używać systemu. Wybierz temat z paska nawigacji.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy omawia głównie czynności wykonywane przy użyciu zdalnego sterowania, jednak można je wykonać również przy użyciu przycisków na urządzeniu, opatrzonych takimi samymi lub podobnymi nazwami.