Det følgende forklarer hvordan du anvender dette system. Vælg et emne fra navigationsruden.

Denne Hjælpevejledning forklarer hovedsageligt betjeniner vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres vha. kontrolknapperne på systemet, hvor de har det samme eller tilsvarende navne.