Mando a distancia

 1. Botón (alimentación)

 2. Botón PLAY MODE

 3. Botón REPEAT

 4. Botones numéricos (0 – 9)*1 *2

  Botón MEGA BASS

  Botón REC TO USB

  Botón MEDIA MODE

  Botón SUBTITLE

  Botón AUDIO*2

  Botón ANGLE

  Botón SCORE

  Botón VOICE CHANGER

  Botones MIC LEVEL +/–

  Botón VOCAL FADER

  Botón MIC ECHO

  Botones (carpeta) –/+

  Botones KEY CONTROL/

 5. Botón DVD TOP MENU

  Botón DVD MENU

  Botón CLEAR*1

  Botón RETURN

  Botón SETUP*1

  Botón OPTIONS

  Botones (arriba)/(abajo)/(izquierda)/(derecha)

  Botón (introducir)

 6. Botón SEARCH

 7. Botones (volumen) +/–*2

 8. Botones / (retroceso rápido/avance rápido)

  Botones / (retroceso lento/avance lento)

  Botón (reproducir)*2

  Botones / (anterior/siguiente)

  Botón (pausa)

  Botón (detener)

 9. Botón SHIFT*1

 10. Botones SOUND FIELD +/–

 11. Botón FUNCTION

 12. Botón PARTY LIGHT

  Botón LIGHT MODE

 13. Botón DISPLAY*1

  Botón DISPLAY

 14. Botón SLEEP

*1 Este botón está impreso en color rosado. Para utilizar este botón, mantenga pulsado el botón SHIFT (9) y pulse este botón.

*2 El botón numérico 5/AUDIO, (volumen) + y (reproducir) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.