Далі наведено пояснення з використання цієї системи. Виберіть розділ на панелі навігації.

У цьому Довідка переважно описані операції, які виконуються за допомогою пульта ДК, проте такі операції можна також виконувати і за допомогою органів керування на системі, які мають такі самі або подібні назви.