Следва описание на начина на употреба на тази система. Изберете тема от навигационния екран.

Това Помощно ръководство основно обяснява операциите, които се извършват с дистанционното управление, но същите операции може да се изпълняват и чрез бутоните на системата, които са със същите или подобни названия.