Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker systemet. Velg et tema fra listen under.

Hjelpeveiledning forklarer hovedsakelig betjening med fjernkontrollen, men den samme betjeningen kan også utføres med kontrollene på systemet. Navnene vil være de samme eller ligne.