I det följande beskrivs hur man använder detta system. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

I denna Hjälpguide beskrivs främst funktioner som utförs med fjärrkontrollen, men samma funktioner kan också utföras med kontrollerna på systemet som har samma eller liknande namn.