Използвайте това “Помощно ръководство”, когато имате въпроси относно използването на високоговорителната система.