IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster i stoppläge

OBS!

 • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
 1. Nyligen anländ podcast-indikering

  Visas när en ny podcast-fil överförs från Sound Organizer-programvaran.

 2. Scene Select-indikering

  Visar den valda scenen som används för inspelningen. Visas när en scen ställs in.

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

  : Music

  : My Scene 1

  : My Scene 2

 3. Indikator för filinformationstyp

  : En mapp där du kan lagra en fil

  : En mapp för enbart uppspelning

  : En mapp för podcast-filer

  : Titelnamn

  : Artistnamn

  : Filnamn

 4. Mikrofonkänslighetsindikator

  Visar den nivå på mikrofonens känslighet som har ställts in i menyn.

  : High

  : Medium

  : Low

  : High(Music)

  : Low(Music)

 5. Filinformation

  Visar informationen för varje fil beroende på filinformationstyp (mappnamn, titelnamn, artistnamn, filnamn).

 6. Bruksanvisning för växling av filinformation

  Du kan växla filinformationen i teckenfönstret genom att trycka på eller .

 7. Arbetslägesindikator

  Visar följande, beroende på det aktuella användningsläget för IC-inspelaren.

  : stopp

 8. Information i räkneverket

  Du kan välja visningsläget i menyn.

  Elapsed Time: En fils förflutna tid

  Remain Time: En fils återstående tid

  REC Date: Datum för inspelningen

  REC Time: Tiden för inspelningen

 9. Spårmarkeringsindikator

  Visar spårmarkeringsnumret precis före den aktuella punkten. Visas när en spårmarkering är inställd för en fil.

 10. Larmindikator

  Visas när en fil har ett larm inställt.

 11. Filnummerinformation

  Det valda filnumret visas numeriskt och totalt antal filer i mappen visas i nämnaren.

 12. Inspelningslägesindikator

  Det inspelningsläge som valdes i menyn visas.

  : MP3 8kbps(MONO)

  : MP3 48kbps(MONO)

  : MP3 128kbps

  : MP3 192kbps

 13. Skyddsindikator

  Visas när skyddet har ställts in för en fil.

 14. Indikator för minneskort

  Visas när ”Memory Card” har valts som ”Select Memory”. När ”Built-In Memory” har valts visas ingen indikering.

 15. Inspelningsfilterindikator

  Visar inspelningsfilterinställningen.

  : Visas när inspelningsfiltret är inställt på ”NCF(Noise Cut)”.

  : Visas när inspelningsfiltret är inställt på ”LCF(Low Cut)”.

 16. Batteriindikator
 17. Återstående inspelningstid

  Visar återstående tid i timmar, minuter och sekunder. Om det är mer än 10 timmar kvar visas tiden i timmar.

  Om det är mer än 10 minuter, men mindre än 10 timmar kvar, visas tiden i timmar och minuter.

  Om det är mindre än 10 minuter kvar visas tiden i minuter och sekunder.