IC RecorderICD-PX440

Så här använder du

Förberedelse

Beskrivning av delar

Teckenfönster

Ström

Minneskort

Klockinställning

Språkinställning

Välja objekt i teckenfönstret

HOLD

AVLS (Automatic Volume Limiter System)

Inspelning

Inspelning

Olika funktioner/inställningar

Inspelning via andra enheter

Använda externa enheter

Uppspelning

Spela upp

Olika funktioner/inställningar

Använda en kalender

Ställa in ett larm

Redigering

Radera filer

Organisera filer

Spårmarkeringar

Dela filer

Skydda filer

Meny

Använda menyer

Menyobjekt

Dator

Använda IC-inspelaren med en dator

Programvara

Sound Organizer

Specifikationer

Specifikationer

Tillkännagivanden

Anmärkningar om användning

Säkerhetsföreskrifter

Upphovsrätter/varumärken

Supportwebbplats