IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster under inspelning

OBS!

 • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
 1. Visning av inspelningsnivå

  Visar inspelningsnivå och den optimala nivån för inspelning.

 2. Arbetslägesindikator

  Visar följande, beroende på det aktuella användningsläget för IC-inspelaren.

  : inspelning

  : paus för inspelning (blinkande)

  : inspelning med VOR-funktionen

  : inspelningspaus med VOR-funktionen (blinkar)

  Om du trycker på souni_recREC/PAUSE för att pausa inspelningen när ”VOR” är inställt på ”ON” i menyn blinkar endast ””.

 3. Inspelningslägesindikator

  Visar inspelningsläget för den fil som håller på att spelas in.

  : MP3 8kbps(MONO)

  : MP3 48kbps(MONO)

  : MP3 128kbps

  : MP3 192kbps