IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster under uppspelning

OBS!

 • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
 1. Filinformation

  Du kan kontrollera växlingen av filinformationen i teckenfönstret under uppspelning genom att trycka på eller . Det går inte att växla filinformationen i teckenfönstret om du ställer DPC (SPEED CTRL)-brytaren på ”ON”.

  En fil som spelats in med IC-inspelaren visas på följande sätt.

  : Mappnamn: FOLDER01 - FOLDER05 (Om mappen har överförts från datorn till IC-inspelaren visas ”” eller ”” i teckenfönstret.)

  : Filnamn: Datum_filnummer (t.ex. 140101_001)

  : Artistnamn (t.ex. My Recording)

  : Titel: Datum_filnummer (t.ex. 140101_001)

 2. Arbetslägesindikator

  Visar följande, beroende på det aktuella användningsläget för IC-inspelaren.

  : uppspelning

  : snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt, snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt

  : gå bakåt/framåt oavbrutet

 3. Information i räkneverket

  Du kan välja visningsläget i menyn.

  Elapsed Time: En fils förflutna tid

  Remain Time: En fils återstående tid

  REC Date: Datum för inspelningen

  REC Time: Tiden för inspelningen

 4. Inspelningslägesindikator

  När IC-inspelaren spelar en fil visas filens inspelningsläge.

  , , , : MP3-filer inspelade med IC-inspelaren

  När filerna överförs från datorn visas endast filformatet.

  : MP3-fil överförd

  : Visas när IC-inspelaren inte kan identifiera inspelningsläget.

 5. Noise Cut-indikator

  Visas när ”Noise Cut” i menyn har ställts in på ”Auto”, ”Maximum” eller ”Medium”.

  : Noise Cut

 6. Återstående inspelningstid

  Visar återstående tid i timmar, minuter och sekunder.

  Om det är mer än 10 timmar kvar visas tiden i timmar.

  Om det är mer än 10 minuter, men mindre än 10 timmar kvar, visas tiden i timmar och minuter.

  Om det är mindre än 10 minuter kvar visas tiden i minuter och sekunder.