IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster när HOLD-funktionen är inställd

OBS!

  • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
  1. Meddelande som visas när HOLD-funktionen är inställd på ”ON”.

    ”HOLD” och aktuell tidpunkt visas i ca 3 sekunder när du för brytaren HOLD・POWER ON/OFF i riktning mot ”HOLD”.