IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster med aktuell filinformation

OBS!

 • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
 1. Aktuell filinformation

  När en fil som har spelats in med IC-inspelaren väljs och IC-inspelaren stoppas kan du kontrollera filinformationen genom att trycka på souni_stopSTOP. Filinformationen visas i cirka 1 minut. Du kan rulla teckenfönstret genom att trycka på eller .

  Följande information visas.

  • Rec Date/Time: Visar inspelningsdatum och -tidpunkt (y (år), m (månad), d (dag) och tid).
  • File Length: Visar fillängden (h (timme), m (minut) och s (sekund)).
  • Model Name: Visar namnet på den enhet där den aktuella filen spelades in. Det modellnamn som visas för ”Model:” i ”System Information” visas i det här området.
  • Scene Select: Visar den ”Scene Select”-inställning som användes när filen spelades in.
  • REC Mode: Visar filens inspelningsläge.
  • Mic Sensitivity: Visar den inställning av mikrofonkänslighet som användes när filen spelades in.
  • Recording Filter: Visar den inspelningsfilterinställning som användes när filen spelades in.
  • VOR: Visar den VOR(Voice Operated Recording)-inställning som användes när filen spelades in.
  • Input: Visar den ingång (”Built-in Mic”, ”External Mic” eller ”AUDIO IN”) som användes när filen spelades in.

Tips

 • Om du inte använder IC-inspelaren under 1 minut så försvinner filinformationen och teckenfönstret återgår till visning av stoppläget. Om du genast vill gå tillbaka till stoppläget trycker du på souni_stopSTOP.