IC RecorderICD-PX440

Teckenfönster vid val av FOLDER

OBS!

 • Fönstret ovan visar indikationer, nummer eller objekt för att underlätta förklaring. Det verkliga fönstret kanske skiljer sig från det som visas här.
 1. Flikar

  Visar typer av områden och minne (endast för inspelning/uppspelning) som är tillgängliga:

  (Röst): Inspelningsbart område som används för att hantera filer som spelats in med IC-inspelaren.

  (Musik): Område för endast uppspelning som används för att hantera musikfiler som överförts från en dator. (Fliken visas inte om ingen fil eller mapp har överförts.)

  (Podcast): Område för endast uppspelning som används för att hantera podcast-filer som överförts från en dator. (Fliken visas inte om ingen fil eller mapp har överförts.)

  (Inbyggt minne): Visas när du för in ett minneskort och ställer in minnet på det inbyggda minnet.

  (Minneskort): Visas när du för in ett minneskort och ställer in minnet på minneskortet.

 2. Mappar

  Visar mapparna på den valda fliken.

Struktur för mappar som visas i teckenfönstret för IC-inspelaren

Visningen av mappstrukturen i teckenfönstret för IC-inspelaren skiljer sig från det som visas på datorn.

Mappindikatorerna i IC-inspelarens teckenfönster är som följer:

: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

: Mapp som överförts från en dator (Visas om musikfiler har överförts från en dator.)

: Mapp för podcast-filer som överförts från en dator (Visas om podcast-filer har överförts från en dator.)

OBS!

 • Om mappar saknar filer som kan spelas upp med IC-inspelaren visas inte de här mapparna i teckenfönstret för IC-inspelaren.

Mappar som visas på -fliken på IC-inspelaren

Mappar för filer som har spelats in med IC-inspelaren (mappar under VOICE-mappen) visas.

OBS!

 • Även om en fil överförs direkt under VOICE-mappen visas den inte på -fliken på IC-inspelaren.

Mappar som visas på -fliken på IC-inspelaren

Följande mappar visas bland mapparna som vidarebefordrats från en dator.

 • Mappar under MUSIC-mappen som innehåller en fil (När vissa mappar har flera nivåer visas alla mappar parallellt.)
 • Mappar som överförs till andra platser än under MUSIC-mappen eller PODCASTS-mappen
 • En mapp som kallas ”No Folder” (Om du överför musikfilerna separat visas de filerna under den här mappen.)

Mappar som visas på -fliken på IC-inspelaren

Mappar för podcast-filer som överförs från en dator visas.

När du överför podcast-filer från datorn till IC-inspelaren ska du använda programvaran Sound Organizer.