IC RecorderICD-PX440

Ställa in klockan med menyn

Du kan använda menyn för att ställa in klockan medan IC-inspelaren är stoppad.

 1. Välj MENU - -fliken - ”Date&Time” och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”Auto(Synchronizing)” eller ”Manual” och tryck sedan på .

  Om du väljer ”Auto(Synchronizing)” justeras klockan automatiskt med hjälp av klockan i den dator som är ansluten till IC-inspelaren och på vilken Sound Organizer-programvaran har startats.

  När du väljer ”Manual” ska du fortsätta till följande steg.

 3. Tryck på eller för att välja datumvisningen och tryck sedan på .

 4. Ställ in år, månad, dag, timme och minut.

  Tryck på eller för att ställa in året (de sista två siffrorna i årtalet) och tryck sedan på . Upprepa detta för att ställa in månad, dag, timme och minut i följd.
  Du kan flytta markören till år, månad, dag, timme eller minut genom att trycka på och . När du ställer in minuter och trycker på visar klockan denna inställning.

 5. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Om du dröjer mer än 1 minut med att trycka på avbryts inställningen av klockan och fönstret återgår till stoppläget.
 • Tiden visas antingen i 12-timmarsformat ”AM” eller ”PM” eller i 24-timmarsformat, beroende på inställningen av ”Time Display” i menyn. Standardinställningen varierar beroende på land eller region där du köpte IC-inspelaren.

Tips

 • Om du ställer in HOLD-funktionen medan IC-inspelaren är i stoppläge visas aktuell tid.