IC RecorderICD-PX440

Välja en mapp eller fil

Du kan välja en mapp eller fil för inspelning, uppspelning eller redigering.

 1. I stoppläge, tryck på FOLDER.
  Fönstret för val av mappar visas.
 2. Välj en mapp.

  Tryck på eller för att välja önskad mapp och tryck sedan på .

  Visa filerna i den valda mappen genom att trycka på eller för att välja mappen och tryck sedan på .

  När du köper IC-inspelaren finns 5 mappar redan tillgängliga (FOLDER01-05).

 3. Välj en fil.

  När fönstret för val av filer visas trycker du på eller för att välja den önskade filen och trycker sedan på .

  När fönstret för stoppläge visas kan du byta filer genom att trycka på och .