IC RecorderICD-PX440

Om AVLS-funktionen (endast europeiska modeller)

Funktionen AVLS (Automatic Volume Limiter System) gör att du kan lyssna på ljud med måttlig volymnivå när du använder hörlurar.

AVLS-funktionen begränsar den maximala volymen för att förhindra hörselproblem och distraktion, samt för att behålla en måttlig volymnivå.

När ”AVLS” har ställts in på ”ON

När du försöker justera volymen till en nivå som överskrider nivån som specificeras av AVLS tänds indikatorn ”AVLS”. Du kan inte justera volymen till en nivå som överskrider gränsvärdet.

OBS!

  • AVLS” har ställts in på ”ON” vid köpet av IC-inspelaren. Om du vill stänga av funktionen och spela upp filer med originalvolym ska du använda menyn för att ställa in ”AVLS” på ”OFF”.