IC RecorderICD-PX440

Slå på och stänga av AVLS-funktionen

När AVLS-funktionen är inställd på ”ON” tänds indikatorn ”AVLS” och du kan inte ställa in volymen på en nivå som överskrider den AVLS-specificerade nivån. Den här funktionen är inställd på ”ON” vid köpet men du kan stänga av funktionen.
 1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du MENU-fliken – ”AVLS” och trycker sedan på .
 2. Tryck på eller för att välja ”OFF” (när du stänger av AVLS-funktionen) eller ”ON” (när du slår på AVLS-funktionen) och tryck sedan på .
  När du väljer ”OFF” visas meddelandet ”AVLS OFF?” tillsammans med ett pipljud. När du väljer ”ON” ska du fortsätta till steg 4.

 3. Tryck på eller för att välja ”Yes” och tryck sedan på .
  Om du vill avbryta den inställning du har valt så väljer du ”No” i det här steget.
 4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Om du spelar upp filer med en volym som överskrider den AVLS-specificerade nivån under angiven tidsperiod visas följande animering och ”AVLS”-menyn ställs automatiskt in på ”ON”.

 • När du stänger av AVLS-funktionen bör du vara försiktig och inte lyssna på alltför hög volym.
 • När du lyssnar på ljudet med hörlurar under en angiven tidsperiod aktiveras AVLS-funktionen automatiskt även om du har ställt in ”AVLS” på ”OFF” i menyn.