IC RecorderICD-PX440

Om inspelningsnivåguiden

Inspelningsnivåguiden () visas under inspelning.

Den övre mätaren visar aktuell ingångsnivå. Den vita stapeln på den nedre mätaren visar optimal ingångsnivå för inspelning.

Justera de inbyggda mikrofonernas riktning, avståndet från ljudkällan, mikrofonernas känslighet eller ”Scene Select”-inställningen så att den övre ingångsnivån passar inom det nedre optimala intervallet, enligt bilden ovan.

Tips

  • Om den vita delen av ingångsmätaren är kort rekommenderar vi att du placerar IC-inspelaren närmare ljudkällan eller ställer in mikrofonens känslighet på en högre nivå.