IC RecorderICD-PX440

Tips för bättre inspelning

Spela in på ett möte

Genom att placera IC-inspelaren på exempelvis en handduk som fungerar som stativ, kan du spela in med klart ljud med mycket låga brusnivåer och utan vibrationsljudet från bordet.

När du använder ”Scene Select”-funktionen väljer du ”Meeting”.

Spela in ett röstmeddelande

Genom att placera IC-inspelaren nära ena sidan av munnen kan du förhindra att du andas in i de inbyggda mikrofonerna och spela in med klart ljud.

När du använder ”Scene Select”-funktionen väljer du ”Voice Notes”.

OBS!

  • När du spelar in med IC-inspelaren i handen måste du vara försiktigt så att inga rasslande ljud spelas in genom att du vidrör IC-inspelaren.

Spela in en intervju

Placera IC-inspelaren så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot intervjupersonen.

När du använder ”Scene Select”-funktionen väljer du ”Interview”.

Spela in en föreställning med musik

Du kan få dynamisk stereoinspelning.

När du spelar in en musikföreställning placerar du IC-inspelaren nära musikinstrumenten. Om du spelar in t.ex. pianomusik får du inte placera IC-inspelaren på pianot, eftersom du då spelar in även vibrationerna från pianot.

Du kan även skapa egna CD-skivor med Sound Organizer-programvaran.

När du använder ”Scene Select”-funktionen väljer du ”Music”.

Om ljudförvrängning uppstår när du placerar IC-inspelaren nära ett musikinstrument ställer du in ”Mic Sensitivity” i menyn på ” Low(Music)”. På så sätt kan du spela in ett klarare ljud.