IC RecorderICD-PX440

Inspelning av IC-inspelarens uppspelningsljud på extern utrustning

Du kan spela in IC-inspelarens uppspelningsljud med en externt ansluten utrustning.

Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning.

  1. Anslut en ljudanslutningskabel (medföljer ej) till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och till den andra utrustningens externa ljudingång.
  2. Tryck på på IC-inspelaren för att starta uppspelningen och ställ samtidigt in den anslutna utrustningen på inspelningsläge.
    En fil från IC-inspelaren spelas in på den inkopplade utrustningen.
  3. Tryck på souni_stopSTOP på IC-inspelaren och den anslutna utrustningen samtidigt för att stoppa inspelningen.