IC RecorderICD-PX440

Minska brus i uppspelningsljudet och göra röster tydligare – brusreduceringsfunktionen

Brusreduceringsfunktionen minskar annat omgivande ljud än röster, vilket gör att röster blir tydligare när du lyssnar på uppspelningsljudet.
  1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du MENU - -fliken - ”Noise Cut” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”Auto”, ”Maximum”, eller ”Medium” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

Auto:

Nivån för brusreducering justeras automatiskt enligt den omgivande ljudnivån.

Maximum:

Nivån för brusreducering blir högre.

Medium:

Nivån för brusreducering blir lägre. Välj det här objektet när du inte hör ljudet tydligt genom att ställa in brusreduceringsfunktionen på ”Maximum”.

OFF:

Brusreduceringsfunktionen stängs av.

(Ursprunglig inställning)

OBS!

  • När du spelar upp en musikfil med bra ljudkvalitet ska du ställa in brusreduceringsfunktionen på ”OFF”.
  • När filer spelas upp via den inbyggda högtalaren fungerar inte brusreduceringsfunktionen.
  • När brusreduceringsfunktionen är inställd på ”Auto”, justerar IC-inspelaren nivån för brusreducering automatiskt, men när du spelar upp en fil som spelats in med ”Scene Select”-menyn inställd på ”Meeting”, ”Lecture”, ”Voice Notes”, eller ”Interview” växlar brusreduceringsfunktionen till ”Medium” automatiskt.