IC RecorderICD-PX440

Justera uppspelningshastigheten – funktionen DPC (Digital Pitch Control)

Du kan justera uppspelningshastigheten i intervall från 0,50 gånger till 2,00 gånger. Filen spelas upp med naturliga toner med hjälp av digital bearbetningsfunktion.

 1. För DPC (SPEED CTRL)-brytaren till ”ON”.
 2. Under uppspelning trycker du på eller för att justera uppspelningshastigheten.

  Hastigheten minskar med 0,05 gånger (från ×0.50 till ×1.00).

  Hastigheten ökar med 0,10 gånger (från ×1.00 till ×2.00).

  När du trycker och håller in varje knapp kan du ändra hastigheten utan avbrott.

  Uppspelningshastigheten är inställd på ”×0.70” vid köpet av IC-inspelaren.

Tips

 • Återgå till normal uppspelningshastighet genom att föra DPC (SPEED CTRL)-brytaren till ”OFF”.