IC RecorderICD-PX440

Söka framåt/bakåt under uppspelning (snabbspolning framåt/bakåt med medhörning)

  • Söka framåt med medhörning (snabbspolning framåt med medhörning):

    Tryck på och håll den intryckt under uppspelning och släpp den där du vill återuppta uppspelningen.

  • Söka bakåt med medhörning (snabbspolning bakåt med medhörning):

    Tryck på och håll den intryckt under uppspelning och släpp den där du vill återuppta uppspelningen.

IC-inspelaren söker med låg hastighet samtidigt som ljudet hörs. Med den här funktionen kan du söka ett ord framåt eller bakåt. Om du sedan trycker på och håller knappen intryckt börjar IC-inspelaren söka med högre hastighet.

När filer spelas upp eller söks igenom till slutet av den sista filen

  • När du spelar upp eller snabbspelar till slutet av den sista filen lyser ”FILE END” i ca 5 sekunder.
  • När ”FILE END” och funktionsindikatorn slocknar stannar IC-inspelaren i början av den sista filen.
  • Om du håller nedtryckt medan ”FILE END” visas, flyttas uppspelningspunkten snabbt bakåt i filen och normal uppspelning börjar från den punkt där du släpper upp knappen.