IC RecorderICD-PX440

Snabbt söka den önskade punkten (Easy Search)

Med funktionen Easy Search hittar du snabbt den punkt där du vill starta uppspelningen.

  1. I stopp- eller uppspelningsläge väljer du MENU - -fliken - ”Easy Search” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

ON:

Du kan gå bakåt cirka 3 sekunder genom att trycka en gång på eller framåt cirka 10 sekunder genom att trycka en gång på . Det här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en lång inspelning.

OFF:

Den förenklade sökfunktionen används inte. Genom att trycka på eller kan du flytta uppspelningspositionen framåt eller bakåt.

(Ursprunglig inställning)