IC RecorderICD-PX440

Lägga till en spårmarkering

Du kan lägga till en spårmarkering vid en punkt där du senare ska dela filen eller en punkt som du vill hitta under uppspelning. Du kan lägga till maximalt 98 spårmarkeringar till varje fil.

  1. Under inspelning, uppspelning eller paus i inspelning, tryck på T-MARK-knappen vid den punkt som du vill lägga till en spårmarkering.

    (spårmarkering)-indikatorn blinkar tre gånger och en spårmarkering läggs till.

OBS!

  • Du kan inte lägga till spårmarkeringar i en skyddad fil. För att lägga till spårmarkeringar i filen tar du först bort skyddet.
  • Du kan inte lägga till spårmarkeringar i musikfiler eller podcastfiler.

Tips

  • För att lokalisera en spårmarkering och starta uppspelningen vid denna trycker du på eller i stoppläget. När (spårmarkering)-indikatorn blinkar en gång, trycker du på .