IC RecorderICD-PX440

Radera en spårmarkering

Du kan radera den spårmarkering som är placerad precis före den aktuella positionen.

 1. Stoppa vid en punkt efter spårmarkeringen som du vill radera.
 2. Välj MENU - -fliken - ”Erase Track Mark” och tryck sedan på .

  Erase Track Mark?” visas i teckenfönstret.

 3. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .

  Erasing...”-animeringen visas i teckenfönstret och den valda spårmarkeringen raderas.

  A. Innan en spårmarkering raderas: är stoppositionen.

  B. När en spårmarkering har raderats: Spårmarkeringen precis före stoppunkten raderas.

 4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. För att radera spårmarkeringar från filen tar du först bort skyddet.

Tips

 • Om du vill avbryta raderingen väljer du ”Cancel” i steg 3 och trycker sedan på .