IC RecorderICD-PX440

Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång

Du kan radera alla spårmarkeringar i den valda filen.

  1. Välj en fil som du vill radera spårmarkeringar från.
  2. Välj MENU - -fliken - ”Erase All Track Marks” och tryck sedan på .

    Erase All Track Marks?” visas i teckenfönstret.

  3. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .
    Erasing...”-animeringen visas i teckenfönstret och alla spårmarkeringar raderas på en gång.
  4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

  • Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. För att radera spårmarkeringar från filen tar du först bort skyddet.

Tips

  • Om du vill avbryta raderingen väljer du ”Cancel” i steg 3 och trycker sedan på .