IC RecorderICD-PX440

Dela en fil vid den aktuella punkten

Du kan dela en fil i stoppläget, så att filen delas i två delar och nya filnummer läggs till de delade filnamnen. Genom att dela ett spår kan du lätt hitta den punkt som du vill starta uppspelningen från när du har gjort längre inspelningar, exempelvis under ett möte. Du kan dela en fil tills det totala antalet filer i mappen når maximal tillåten gräns.

 1. Stoppa filen vid den punkt där du vill dela en fil.
 2. Välj MENU - -fliken - ”Divide Current Position” och tryck sedan på .

  Divide?” visas i teckenfönstret.

 3. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .

  Animeringen ”Dividing...” visas och de delade filerna får ett löpnummer som suffix (”_1” för den ursprungliga filen och ”_2” för den nya filen).

  A. Innan en fil delas: är den punkt du vill dela.

  B. När en fil har delats: Ett suffix som består av ett löpnummer (”_1”, ”_2”) läggs till de delade filernas filnamn.

 4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Du kan inte dela en skyddad fil. Om du vill dela filen tar du först bort skyddet.
 • Du kan inte dela musikfiler eller podcastfiler.

Tips

 • Om du vill avbryta delningen väljer du ”Cancel” i steg 3 och trycker sedan på .