IC RecorderICD-PX440

Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter

Du kan dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter.

 1. Välj filen som du vill dela.
 2. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Divide All Track Marks” och trycker sedan på .

  Divide All Track Marks?” visas i teckenfönstret.

 3. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .

  Animeringen ”Dividing...” visas och filen delas på alla spårmarkeringspunkter. Alla befintliga spårmarkeringar i filerna raderas.

  Ett suffix som består av ett löpnummer (från ”_01” till ”_99”) läggs till för var och en av de delade filerna.

  A. Innan en fil delas: är spårmarkeringar

  B. När en fil har delats: En fil delas vid alla spårmarkeringar och ett suffix som består av ett löpnummer (”_01”, ”_02”, ”_03”) läggs till de delade filernas filnamn.

 4. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Du kan inte dela en skyddad fil. Om du vill dela filen tar du först bort skyddet.
 • Du kan inte dela musikfiler eller podcastfiler.

Tips

 • Om du vill avbryta delningen väljer du ”Cancel” i steg 3 och trycker sedan på .
 • För att avbryta en pågående fildelning trycker du på souni_stopSTOP medan ”Dividing...”-animeringen visas.