IC RecorderICD-PX440

Använda menyn

  1. Tryck på MENU för att öppna menyläget.

    Menylägets fönster visas.

  2. Tryck på , tryck på eller för att välja -, -, -, - eller -fliken och tryck sedan på .
  3. Tryck på eller för att välja det menyobjekt där du vill gör inställningen och tryck sedan på .
  4. Tryck på eller för att välja den inställning du vill göra och tryck sedan på .
  5. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

  • Om du inte trycker på någon knapp under 1 minut, avbryts menyläget automatiskt och fönstret återgår till normal visning.

Tips

  • För att återgå till föregående fönster trycker du på i menyläget.
  • För att lämna menyläget trycker du på souni_stopSTOP eller MENU.