IC RecorderICD-PX440

Välja inspelningsläge (REC Mode)

Du kan ställa in inspelningsläget för den fil som ska spelas in. Ställ in det här menyobjekt innan inspelningen startas.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”REC Mode” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat inspelningsläge och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

MP3 192kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoläge för standardkvalitetsinspelning

(Ursprunglig inställning)

MP3 128kbps:

MP3 (komprimerad) i stereoinspelningsläge för lång inspelning

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (komprimerad) i monoläge för standardkvalitetsinspelning

MP3 8kbps(MONO):

MP3 (komprimerad) i monoinspelningsläge för lång inspelning

OBS!

  • Om du ställer in ”REC mode” när ”Scene Select” är inställt på något annat än ”OFF” avbryts ”Scene Select”-inställningen.